Điều Khoản Sử Dụng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin khách hàng khi bạn đặt hàng trên trang web. Chúng tôi thu thập, lưu giữ và xử lý thông tin của bạn để hỗ trợ cho quá trình mua hàng và báo tin cho khách hàng, và để cung cấp các dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn trong thông tin cá nhân: chức danh, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại, fax, thông tin hóa đơn, thông tin thanh toán hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và yêu cầu thông tin thông qua trang web và thể theo nhu cầu của bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ dùng những thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác nhận và thực hiện các thủ tục trực tuyến, kiểm kê việc tải dữ liệu trên trang web; cải thiện giao diện và nội dung trang web và điều chỉnh sao cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách hàng, nghiên cứu nhân khẩu, gửi thông tin, bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị, bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào.

3. Thời gian lưu giữ thông tin
Đơn đặt hàng được lưu lại trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ lúc bạn được xác nhận đã đặt hàng trên trang web của chúng tôi. Hoặc, đơn đặt hàng sẽ bị hủy ngay lập tức khỏi hệ thống web của chúng tôi nếu đó là đơn đặt hàng không hợp lệ hoặc khách hàng yêu cầu hủy đơn.

4. Phương thức truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân
Khách hàng có thể trực tiếp chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin cá nhân/ mật khẩu khi đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Chúng tôi sẽ lưu trữ chi tiết đơn đặt hàng của bạn, nhưng vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ không công khai những thông tin đó. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên trang web. Tại đây bạn sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng, sản phẩm và những sản phẩm đã nhận được… Bạn phải cam kết bảo mật những dữ liệu cá nhân đó và không tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với trường hợp sai mật khẩu nếu đó không là lỗi của chúng tôi.