LV Backpack Mini Palm Springs Monogram

LV backpack

Size mini

Monogram Canvas

Các giá sẽ được chuyển đổi sang USD ở trên trang của PayPal với tỷ giá USD / VND = 22770.

Mô tả

Mini size 17*22*10cm

Monogram coated canvas